Humanisme digital

Humanisme digital

La ciència ha generat, històricament, un interès humanístic i, posteriorment, la tecnologia també. Aquest interès persegueix descobrir nous espais i vivències per saber fins a on podem arribar com a humans, com a espècie, com també conèixer-nos millor i descobrir com evolucionem antropològicament. En aquesta evolució, la cultura hi té un paper fonamental, no en va és motor de canvi i evolució. Els àmbits científic i tecnològic en són una prova.

Les expressions culturals sobre la ciència i la tecnologia seran els eixos al voltant dels quals girarà el cicle que Casa Amèrica Catalunya portarà a CosmoCaixa els pròxims dies 7 de maig, 4 i 8 de juny de 2021. Tres sessions que constaran d'un concert científic basat en la neuroplasticitat i l'experimentació musical, d'un monòleg tecnològic que ens endinsarà en la simbiosi entre la intel·ligència humana i l'artificial i d'un recital poètic a càrrec d'un escriptor argentí que versarà sobre matemàtiques i oftalmologia.