Neo: robòtica i intel·ligència artificial

Neo: robòtica i intel·ligència artificial

La robòtica i la intel·ligència artificial són miralls de la nostra pròpia condició: creacions humanes en les quals —potser de manera ingènua— avui aboquem els nostres anhels i frustracions. No és sorprenent que aquests widgets també fascinin els artistes com a eines d'expressió formal i com a objectes o subjectes de reflexió filosòfica. La instal·lació "Altres", de Mònica Rikic, recrea un ecosistema habitat per criatures robòtiques fràgils que miren de mantenir la seva delicada subsistència col·lectiva. 

Assistirem a un acte teatral peculiar: els robots del projecte Teatronika representaran a l'auditori guions triats en un concurs públic. Podrem endinsar-nos i comprendre aquests projectes gràcies a l'artista Mònica Rikic i del científic Martí Sánchez-Fibla. Tots dos reflexionaran sobre com la robòtica i la intel·ligència artificial impregnen les seves obres. Al Planetari, la videoprojecció del grup turc VOID Bio-Inspire ens seduirà amb uns paisatges digitals abstractes inspirats per les estructures de les ANN, les xarxes neuronals artificials.

Divendres 18 de juny, a les 18, 18.30, 19, 19.30, 20, 20.30, 21, 21.30, 22, 22.30 i 23 h, Lynn Margulis - "Altres", de Mónica Rikic. Més informació i reserves aquí.

Divendres 18 de juny, a les 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30 i 23.30 h, Planetari - “Bio-Inspire”, de VOID. Més informació i reserves aquí.

Divendres 18 de juny, a les 19 h, Àgora - “Converses amb Martí Sànchez-Fibla i Mónica Rikic”. Més informació i reserves aquí.

Divendres 18 de juny, a les 20.30 h, Auditori - Teatronika. Més informació i reserves aquí.

Informació i compra d'entrades online accedint a cadascuna de les activitats.